Goldfitplus

Bitexco là một trong những Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, với các lĩnh vực hoạt động:

- Bất động sản

- Thủy điện

- Sản xuất - Đầu tư xây dựng - Phát triển hạ tầng giao thông

- Đầu tư tài chính

- Đầu tư khai thác khoáng sản, Dầu khí…

Tập đoàn có hơn 3.000 cán bộ, nhân viên làm việc ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Bình và tại các công trình, dự án lớn trên khắp cả nước.