Goldfitplus

      MM Mega Market Vietnam (MM) bắt đầu hoạt động bán lẻ vào năm 2002 và hiện đã phát triển trên cả nước. Sau khi chuyển từ Tập đoàn Metro sang Tập đoàn Thai Charoen (TCC), MM đã đầu tư mạnh mẽ và tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại cũng như an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Công ty đã đào tạo cho hơn 20.000 nông dân và ngư dân Việt Nam để tăng năng suất và an toàn sản phẩm để tiếp cận tốt hơn với thực tiễn thương mại hiện đại và nâng cao năng lực trong dài hạn.
      Hiện nay, MM đã có 20 cửa hàng, 5 nền tảng tại 14 thành phố và tỉnh thành với gần 4.000 nhân viên (toàn thời gian & bán thời gian), trong đó, hơn 99% là quốc tịch Việt Nam. Cho đến nay, công ty đã đào tạo và phát triển hơn 15.000 nhân sự chất lượng cao cho lĩnh vực thương mại hiện đại. Hàng năm, công ty tuyển dụng tới 2.000 nhân viên thời vụ để phục vụ khách hàng trong dịp tết. Ngoài ra, MM đã và đang hỗ trợ sinh viên đại học tìm kiếm cơ hội thực tập và nghề nghiệp.